NOVO: Stroj za čiščenje s suhim ledom "ColdJet PCS 60"   Več o tem

ekobum logo

Tehnologija peskanja

Vse, kar morate vedeti o peskanju s suhim ledom...


Suhi led je ogljikov dioksid v trdnem stanju, ki se proizvaja v obliki peletov ali blokov različnih velikosti. Temperatura suhega ledu je pri atmosferskem tlaku -79°C.

To je revolucionarna metoda čiščenja podobna peskanju, pri čemer suhi led zamenjuje tradicionalne materiale za peskanje kot so pesek, voda, steklo in plastika.. V primerjavi s klasičnim peskanjem pri čiščenju s suhim ledom le ta ne ostaja na mestu čiščenja, saj sublimira. Edini odpadek, ki ostane na mestu čiščenja je material, ki se je očistil z površine. Čiščenje s suhim ledom je popolnoma »neprevoden«  postopek in tako primeren tudi za peskanje elektro opreme.

Peskanje s suhim ledom je 3 stopenjski postopek:
Kinetična stopnja:  Zrna suhega ledu se v toku komprimiranega zraka pospešijo in s hitrostjo zvoka udarijo ob površino. Zaradi udarca se nečistoče na površini zrahljajo in nastanejo prve razpoke.
Termična stopnja:  Nizka temperatura suhega ledu (-79°C) povzroči, da nečistoče postanejo krhke, lomljive in se zaradi različnih temperaturnih razteznosti ločijo od površine. Tako so nečistoče še bolj občutljive na udarce zrn suhega ledu. Obloge nečistoč razpokajo, kar omogoči suhemu ledu, da prodre v razpoke.
Sublimacijska stopnja:  Suhi led prodre v razpoke nečistoč in v trenutku sublimira (preide neposredno iz trdnega v plinasto stanje). To se odraža v 700 kratnem povečanju volumna, kar učinkuje kot mini eksplozije, ki dvignejo obloge nečistoč s površine.

peskanje

Peleti so delci ogljikovega dioksida v trdnem stanju v velikosti riževega zrna. So bele barve kot sneg in imajo temperaturo -79°C. Sama beseda prihaja iz angleške besede »pellets«.

peleti suhega ledu

Peskanje s suhim ledom je popolnoma suh postopek, ker so zrna suhega ledu dejansko CO2 v trdnem stanju, ki pri kontaktu s čiščeno površino takoj sublimirajo (preidejo v plinsko stanje).
Čiščenje s suhim ledom je netoksičen, neprevoden in neabraziven postopek, kar je velika prednost pred klasičnimi postopki čiščenja. Pri čiščenju s suhim ledom se ne pojavljajo sekundarni odpadni materiali (pesek, steklo, plastika,...). Edini odpadni material je sama očiščena nečistoča, ki jo curek zraka odpihne in jo  je možno enostavno posesati s tal. Tako je s suhim ledom možno čistiti tudi stroje in naprave, kjer bi se  klasični peskalni materiali nabirali v raznih težko dostopnih delih stroja oz. naprave.
Stroji in naprave v proizvodnji se lahko velikokrat čistijo s suhim ledom med obratovanjem, torej brez ustavljanja proizvodnje, demontaže in montaže opreme. To je nedvomno velika ekonomska prednost, ki zmanjšuje proizvodni »downtime«.

Suha nečistoča razpade v majhne delce ali prah, ki ga je možno enostavno pomesti ali posesati s tal. Nečistoče kot so olja ali masti ipd. izginejo v curku zraka. Površina ostane suha in čista!

Ker je proces suh in neabraziven se lahko čistijo vsi materiali brez negativnih posledic! Npr.: perspex in visoko poliran aluminij se lahko čistita brez bojazni nastanka mat površine.

Suhi led v Sloveniji izdelujejo podjetja, ki se ukvarjajo s polnjenjem tehničnih plinov. Suhi led se transportira v toplotno izoliranih kontejnerjih pravokotnih oblik. Najlažje pa ga boste dobili, če kontaktirate:
T: 041 317 403 in 041 652 415
E:Kontaktni obrazec

Stroji in naprave v proizvodnji se lahko velikokrat čistijo s suhim ledom med obratovanjem, torej brez ustavljanja proizvodnje, demontaže in montaže opreme. To je nedvomno velika ekonomska prednost, ki zmanjšuje proizvodni »downtime«.
Čiščenje s suhim ledom ni strupeno in ni potrebna uporaba nevarnih kemikalij. Prav tako ne povzroča dodatnega odpada. Tako ni stroškov odstranjevanja odpadkov. Investicija v napravo za peskanje s suhim ledom se hitro povrne.

Poleg same naprave za peskanje s suhim ledom (različne velikosti), potrebujemo še komplet peskalnih šob in izvor komprimiranega zraka (potreben tlak in pretok sta odvisna od same naprave ) Za delovanje naprave potrebujemo električni tok napetosti 230V!

Stroji in naprave v proizvodnji se lahko velikokrat čistijo s suhim ledom med obratovanjem, torej brez ustavljanja proizvodnje, demontaže in montaže opreme, saj je postopek popolnoma suh in ne pušča ostankov materiala. To je nedvomno velika ekonomska prednost, ki zmanjšuje proizvodni »downtime«.

Ne! Temperaturne spremembe na čiščeni površini oz. opremi so v glavnem male in kratkotrajne v primerjavi s temperaturnimi spremembami, ki so posledica normalnega delovanja opreme.
Za dodatna pojasnila na to temo kontaktirajte:
T: 041 317 403 in 041 652 415
E:Kontaktni obrazec

Da! Velikokrat je efekt čiščenja zaradi različnih temperaturnih raztezkov čiščene površine in nečistoč večji, če je objekt čiščenja segret.

Da! Stroji in naprave v proizvodnji se lahko velikokrat čistijo s suhim ledom med obratovanjem, torej brez ustavljanja proizvodnje, demontaže in montaže opreme, saj je postopek popolnoma suh in ne pušča ostankov materiala. To je nedvomno velika ekonomska prednost, ki zmanjšuje proizvodni »downtime«.

Več o tem lahko preberetetukaj, lahko pa se obrnete na nas, da vam pokažemo dokumentirane primere čiščenja v vaši ali podobni panogi:
T: 041 317 403 in 041 652 415
E:Kontaktni obrazec

Ne! Tlak zraka in s tem kinetično energijo zrn suhega ledu je možno prilagoditi čiščenemu objektu oz. nečistočam, tako da se le te odstranijo brez poškodovanja osnovne površine. To pomeni, da se s suhim ledom lahko čistijo tudi občutljivi materiali kot so nikelj, krom ali mehek aluminij.

Da! V veliko primerih je peskanje s suhim ledom enako efektivno kot druge tradicionalne metode čiščenja!

prej-potem

S postopkom čiščenja s suhim ledom lahko zamenjamo: klasično metodo peskanja, visokotlačno spiranje in ročno peskanje, ki zahteva poleg delovne sile še uporabo nevarnih kemikalij!

Da! In sicer zato, ker je postopek čiščenja s suhim ledom popolnoma suh in uporaba kemikalij ni potrebna!

Hitrost čiščenja je močno odvisna od tipa nečistoče, narave in temperature  površine, ki se čisti, ter razpoložljivega izvora zraka (pretok, tlak). Da bi se ocenila hitrost čiščenja za posamezen primer je potrebno izvesti preizkus v dejanski situaciji.

Da! Za normalno delovanje naprave za peskanje s suhim ledom se mora le ta priključiti na  izvor suhega komprimiranega zraka tlaka 5-16 bar, ter pretoka 3-11 m3/min, odvisno od primera!

Ne! Sam suhi led ni prevodnik električnega toka! Suhi led v toku komprimiranega zraka ni prevoden, dokler je komprimiran zrak suh!

Prosimo kontaktirajte:
T: 041 317 403 in 041 652 415
E:Kontaktni obrazec

Seveda! Organizirali Vam bomo predstavitev čiščenja na vašem primeru, Vam pokazali referenčne podobne primere in Vam svetovali. Prosimo kontaktirajte:
T: 041 317 403 in 041 652 415
E:Kontaktni obrazec

Naprave za peskanje s suhim ledom so izdelane iz zelo kvalitetnih materialov in zahtevajo le minimalno vzdrževanje. Za samo vzdrževanje ni potreben visokokvalificiran kader. Naprave imajo priložena navodila tako v pisni obliki kot na CD-ju. Ocenjuje se, da je potrebno za vzdrževanje cca. 1 ura na 100 ur obratovanja.

Specifikacije različnih strojev za peskanje s suhim ledom:Stroji za peskanje s suhim ledom

Pri sistemu »ena cev« se suhi led dodaja komprimiranemu zraku v sami napravi. Tok zraka nosi s seboj pelete suhega ledu po gibljivi cevi do peskalne pištole. Tak sistem omogoča peletom doseganje veliko hitrost in s tem veliko kinetično energijo na izhodu iz pištole, ter posledično velik efekt čiščenja. Pri sistemu »dve cevi« se suhi led dodaja toku zraka skozi venturijev sistem v sami peskalni pištoli, zaradi česar ima na izhodu iz pištole manjšo kinetično energijo in s tem manjši efekt čiščenja.

Suhi led se skladišči in transportira v toplotno izoliranih kontejnerjih škatlaste oblike. Kontejnerji so različnih velikosti, v glavnem pa se uporabljajo kontejnerji za 45, 100 ali 200 kg suhega ledu. Opremljeni so lahko s kolesi. Dvigovanje kontejnerjev se enostavno izvaja s pomočjo viličarja. Suhi led se lahko skladišči 4-8 dni, kar je odvisno od kvalitete kontejnerja in temperature okolice. Potrebno pa je računati s sublimacijskimi izgubami, ki znašajo 5-10% na 24 ur.

Ko suhi led v toku komprimiranega zraka z veliko kinetično energijo udari ob površino, se v trenutki uplini, tako da se ne more odbiti od površine. Nečistoča se odnaša s tokom zraka. Zaščitna očala so potrebna med peskanjem.

V principu se kondenzacija ne pojavlja, ko se čistijo toplejše površine, saj se le te ne ohladijo pod točko rosišča.
Da bi se preprečil nastanek kondenzacije vlage iz zraka pri intenzivnejšem čiščenju ali čiščenju hladnih površin, se priporoča uporaba grelcev, ventilatorjev ali gretega komprimiranega zraka.

Da, ker so trdnejši od delcev-kosmičev izrezanih iz blokov suhega ledu in omogočajo efektivnejše peskanje. Večina postopkov čiščenja izvajanega s peleti,  z izrezanimi kosmiči iz blokov ni izvedljiva.

Suhi led ni obraziven in »tretira« čiščeno površino relativno nežno. Tako ni primeren za grobe površine.

ColdJet nudi zelo širok spekter kvalitetnih naprav za peskanje s suhim, kar omogoča uporabniku izbiro optimalnega sistema čiščenja s suhim ledom.
» Tukaj si lahko ogledate ponudbo ColdJet strojev...

Da, peskanje s suhim ledom je idealno za uporabo v prehrambeni industriji, saj izključuje uporabo vode in kemikalij.
Lahko se čisti tople ali hladne  kovinske ali plastične površine. Primeri uporabe v prehrambeni industriji: odstranjevanje zapečenih ostankov v pečeh ali pladnjih, peskanje mešalcev, odstranjevanje papirja in ostankov lepila na napravah za pakiranje ipd. kažejo na zelo široko uporabnost v prehrambeni industriji.

Da, suhi led se lahko koristi v elektroniki, saj gre za suh postopek brez uporabe kemikalij. Enostavno se čisti prah, saje, čad,... Lahko se uporablja na napravah z močjo do 29 kW pod napetostjo, tako se z periodičnim peskanjem preprečijo zastoji proizvodnje.

Da! Enostavno se čistijo lepljivi ostanki in druge nečistoče. Z rednim peskanjem se preprečujejo ustavitve proizvodnje.

Da, suhi led je zelo efektiven pri odstranjevanju mokrega in suhega črnila, barv, prahu in lepil. Z rednim peskanjem med obratovanjem se zniža število zastojev proizvodnje, poveča kvaliteta in zmanjša čas vzdrževanja strojev.

tisk

Da. Suhi led se lahko uporablja za peskanje kalupov brez zaustavljanja proizvodnje. Stene kalupov se ne poškodujejo, saj je postopek čiščenja »nežen«.

Da, suhi led se lahko uporablja za odstranjevanje raznih nečistoč, apna, malte, saj... Ker suhi led sublimira ob kontaktu z površino, se lahko uporablja znotraj objektov, brez potrebe po odstranjevanju opreme, strojev ali pohištva. Postopek je suh in nevarne kemikalije niso potrebne.

Da! Farmacevtska industrija uporablja visoke higienske  standarde in zato je suhi led idealna metoda čiščenja v farmacevtski industriji.
Čiščenje s suhim ledom je čist in suh postopek, ki efektivno očisti plasti, obloge ali usedline z kalupov, tekočih trakov, posod, mešal in druge proizvodne opreme. Klasično peskanje z vodo in paro omogoča razvoj bakterij in povečuje riziko nesreče na elektronski opremi. Metoda čiščenja s suhim ledom te nevarnosti eliminira.

Suhi led ni strupen in ne povzroča onesnaževanja voda, kot je to značilno za metode čiščenja z vodo in kemikalijami.

IceBlast robot je daljinsko voden robot, ki se uporablja za peskanje notranjih površin cevi ali ventilacijskih jaškov.

IceBlast Auto-fill je naprava za avtomatsko polnjenje IceBlast robota s suhim ledom.

Seveda! Prosimo kontaktirajte:
T: 041 317 403 in 041 652 415
E:Kontaktni obrazec

Da! Šolanje se vrši v Brammingu na Danskem, kjer ima podjetje ColdJet prostore namenjene šolanju.

 
EKOBUM
Podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o,
Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana

© 2018-2019, Vse pravice pridržane
EKOBUM d.o.o. je zastopnik podjetja ColdJet

COLDJET